Jdi na obsah Jdi na menu

Pronájem sokolovny T.J. Sokol Unhošť

 
 

Podmínky

krátkodobému pronájmu prostor sokolovny T. J. Sokol Unhošť

 

1. Předmět pronájmu

Předmětem pronájmu jsou prostory sokolovny, Melicharova ulice 60, Unhošť, včetně sociálního zařízení, kuchyně a jejího zařízení, případně dalších dohodnutých příslušenství či služeb dle Předávacího protokolu, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. 

 

2. Nájemné

Výše nájemného je stanovena dle Ceníku pronájmu prostor, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

Nájemné zahrnuje poplatek za pronájem sokolovny dle bodu 1. včetně elektrické energie, topení a vodného. Nájemné a vratná záloha se platí v hotovosti při předání prostor nájemci. Vrátná záloha slouží k eventuálnímu pokrytí škod způsobených nájemcem při akci. V případě, že nájemce nezpůsobil žádné škody či závady, bude mu vrácena záloha po převzetí prostor pronajímatelem.

 

3. Doba pronájmu

Pronájem se sjednává na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání akce podle typu pronájmu dle Ceníku v Příloze č. 1, nejdéle však na dobu 24 hodin. Doba pronájmu se stanovuje od přípravy akce. Úklid po akci není do doby pronájmu započítán.

4. Předání a převzetí prostor pronájmu

Předání a převzetí prostor pronájmu nájemci zajišťuje za pronajímatele pověřený člen výboru T. J. Sokol Unhošť, a to v předem domluveném čase na základě Předávacího protokolu v Příloze č. 2. Smluvní strany prostory při předání i převzetí společně zkontrolují a případné zjištěné škody, závady či nejasnosti zaznamenají do Předávacího protokolu, který obě strany následně podepíší. Nově zjištěné závady je nájemce povinen na své náklady uvést do původního stavu.

Nájemce je povinen v co nejkratším termínu po skončení své akce, nejdéle však do 12 hodin po ukončení, prostory pronajímateli předat.

Úklid po provedené akci zajišťuje nájemce vlastními silami. Likvidaci vzniklého odpadu zajišťuje nájemce na vlastní náklady.

 

5. Ostatní

O pronájmu prostor rozhoduje výbor T. J. Sokol Unhošť na základě žádosti podané nájemcem minimálně 1 měsíc před plánovanou akcí.

Výbor T. J. Sokol Unhošť může nájemci na základě vlastního rozhodnutí, nebo také v případě finanční nebo i jiné nefinanční pomoci T. J. Sokol Unhošť snížit nebo odpustit nájemné.

Podmínky platí od 1. 1. 2017 na dobu neurčitou.

 

V Unhošti dne 30. 12. 2016

 

 

Ing. Jiří Pucholt

starosta T. J. Sokol Unhošť

 

 

Příloha č. 1

Ceník pronájmu prostor sokolovny T. J. Sokol Unhošť

Typ nájemce a akce

Délka nájmu

Výše nájemného

A) Člen T. J. Sokol Unhošť - soukromé sportovní

a společenské akce

1 – 2 hodiny

150 Kč/hodinu

3 – 6 hodin

400 Kč/dobu pronájmu

7 hodin a více

600 Kč/dobu pronájmu

B) Ostatní fyzické osoby – soukromé sportovní

a společenské akce

1 – 2 hodiny

300 Kč/hodinu

3 – 6 hodin

750 Kč/dobu pronájmu

7 a více hodin

1 000 Kč/dobu pronájmu

C) Společenské a sportovní akce spolků a organizací krátkodobého charakteru do maximální doby pronájmu 6 hodin; možnost vybírat vstupné; bez možnosti prodeje občerstvení

1 – 3 hodiny

 

300 Kč/hodinu

4 – 6 hodin

1 000 Kč/dobu pronájmu

D) Společenské a sportovní akce spolků a organizací s dobou pronájmu delší než 6 hodin; možnost vybírat vstupné; bez možnosti prodávat občerstvení

7 hodin a více

3 000 Kč/dobu pronájmu

E) Společenské a sportovní akce spolků a organizací bez ohledu na délku pronájmu; možnost vybírat vstupné; možnost prodávat občerstvení

 

7 000Kč/dobu pronájmu

F) Vratná záloha

 

2 000 Kč